skip to Main Content
Rychlé půjčky
Rate this post

Jen málokterá půjčka se kompletně obejde bez jakýchkoliv dokladů a dokumentů. V aktuálním článku se podíváme na ty nejčastější, které po vás mohou být od poskytovatele půjčky požadovány. Většinou nemáte jinou možnost než se podřídit a dokumenty připravit. Alternativou je vybrat si půjčku bez dokladů – například půjčku bez OP – kde vám peníze půjčí dokonce i bez předložení občanského průkazu.

Doklady totožnosti

Téměř žádná žádost o půjčku se neobejde bez dokladu totožnosti. Tím hlavním je občanský průkaz, který mnohdy i postačí. Pokud poskytovatel požaduje dva doklady totožnosti, připravte si ještě řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Jestliže o půjčku žádáte online, obvykle stačí kopie těchto dokladů. To znamená, že je naskenujete a odešlete mailem. Doklad totožnosti potvrzuje, že jste starší 18 let a že má české občanství. Tyto dvě skutečnosti je tedy většinou nutné při žádosti o půjčku doložit.

Doklady o příjmu

Jestliže poskytovatel vyžaduje pobírání pravidelného příjmu, zpravidla je nutné doložit:

  • potvrzení o příjmu vyplněné zaměstnavatelem nebo
  • daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Jestliže máte pouze jedno zaměstnání, tak je potvrzení od zaměstnavatele, kde je uveden například váš měsíční čistý příjem a průměrný příjem za poslední čtvrtletí, dostačující. Pokud podnikáte nebo pobíráte příjmů více, je ideální nechat si na finančním úřadě udělat kopii posledního podaného daňového přiznání k dani z příjmu.

Mnohdy i pokud k půjčce není nutný doklad o příjmu, tak je vyžadováno alespoň čestné prohlášení, ve kterém uvedete, jak vysoké jsou vaše průměrné měsíční příjmy. Poskytovatel pak bude mít představu o vašem výdělku a půjčku snadněji schválí, než kdybyste mu příjem zatajili.

Výpis z běžného účtu

Výpis z běžného účtu podává informace nejen o samotných příjmech, ale také o výdajích. Pokud o půjčku žádáte například jako manželé, může poskytovatel z výpisu usoudit, jaké máte rodinné výdaje a kolik peněz se ve vašem rozpočtu najde na splátku sjednané půjčky. Výpis z běžného účtu klidně poskytněte. Může nahradit i jiný doklad o příjmu, protože je na něm vidět i váš obrat.

List vlastnictví a další doklady k nemovitosti

Pokud žádáte o půjčku se zástavou nemovitosti, tak budete samozřejmě potřebovat i doklady, které se této nemovitosti týkají. Jejich zajištění je většinou poměrně zdlouhavý proces.

List vlastnictví prokáže, že nemovitost vlastníte skutečně vy. Samozřejmostí je i odhad hodnoty nemovitosti, který vyhotoví některý ze smluvních odhadců, a s ním další související doklady. Nakonec musíte bance předat informace i pojistné smlouvě k nemovitosti, kde je uvedena vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky.

[ratings id=“1546″]
Back To Top